یلدام داره کوتاه تر میشه
از وقتی کوتا(ه)  کردی موهاتو
دنیام بعد از رفتنت یخ کرد
وقتی ازم رد کردی دنیاتو

اینجا زمستونه همه فصلاش
چند ماهیه یخ کرده این خونه
گفتی که هستم تا تهِ دنیا
انگار ته دنیات زمستونه

یلدای غمگینی شده امسال
ای دخترِ سردِ زمستونی
رفتی تو از خونه، من از قلبت
چی شد که بی من زنده میمونی؟ 

این فصل سردی که تویِ راهه
همراش غمای تلخ پاییزه
این مردی که دنیاشو سوزوندی
یک ریز داره اشک میریزه

"پاییزِ سالِ بعد یا امسال
فرقی نداره بی صدایِ تو
شبهای این خونه پُر از یلداس
وقتی که خالی باشه جایِ تو"*

#کامل_غلامی
*ناشناساین شعر قسمتی از رادیویلدا بود

یلداتون مبارک:)