آقای رایمون

« وبلاگ کامل غلامی »

آقای رایمون

« وبلاگ کامل غلامی »

آقای رایمون۱ مطلب با موضوع «این کتابو نخر!» ثبت شده است
با توجه به افزایشِ ثانیه به ثانیه‌ى قیمتِ همه چیز، از جمله کاغذ و کتاب، به نظر می‌رسد باید براى کتاب خریدن هامان فکرى اساسى بکنیم. با توجه به این پیش زمینه بنده کتاب‌هایى که تا کنون خوانده‌ام و به نظرِ ناقصِ خودم ارزشمند نبوده‌اند را معرفى مى‌کنم. که نخرید و ضرر نکنید. به امید اینکه هر کس از راه رسید کتاب چاپ نکند. و یا افرادى که یکهو و با یک کتاب خاص معروف مى‌شوند فکر نکنند که هر چیزى چاپ کنند فروخته مى‌شود و گور باباىِ درخت اصلا!


- سعى می
کنم منصفانه برخورد کنم.


دیر کردی ما شام را خوردیم | رسول یونان

دیر کردی ما شام را خوردیم

نام کتاب جذاب است. طرح روی جلدش ویترینپسند است و خب انتشاراتش هم کم نیست. ولی دلیل نمیشود «این کتابو نخر!» در خصوصش صدق نکند. مجموعهای از روایتهای ساده و بیهدف که در انتهای کتاب، باید از خودت بپرسی «خب که چی؟!» و در حالیکه لب و لوچهات از ضدِ حال خوردگیِ مسخرهای آویزان است کتاب را به گوشهای پرتاب میکنی۱۰ نظر ۰۶ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۲
کامل غلامی