آقای رایمون

« وبلاگ کامل غلامی »

آقای رایمون

« وبلاگ کامل غلامی »

آقای رایمون447.

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ


طرح ولایت، تور مشهد، راهیان نور 

هی روضه میخوانیم در سوگ عمیقی که ...

از بخیه های پاره ی زخمی دیالکتیک 

تا "امریکن پای" و "خداحافظ رفیق" - ی که ...

  

ما قابلیت های فوق العاده ای داریم 

یک مورد اینکه: ما نخورده بیشتر مستیم 

با جنتی هم میشود جک های خوبی ساخت 

دنیا بخوابد، ما که بیداریم، "ما هستیم"

 

با ریش، با ریشه، به هر نحوی که شد بردند 

با جعبه هم بردند، قدری دیر پی بردیم 

از کوی دانشگاه تا کرسنت و مک فارلین 

- ما از خودی گل های بعضا بدتری خوردیم 

 

نسل "روانی چادرت رو از سرت بردار"

نسل "پسر جون دوره ی اندیشه برگشته"

نسل برنزه، نسل ویسکی، نسل همخوابی

"ممد" نبودی شهر ما آزادتر گشته یک روز با این هایی و یک روز با آن ها

رندی که از تخریب میترسد بلاکش نیست

سرباز باید پشت دشمن را بلرزاند

شطرنج جای مهره های اهل سازش نیست#مرتضی_عابدپور_لنگرودی | وبلاگ 21 تیر


۹۴/۰۷/۱۶
کامل غلامی