تازگى به این نتیجه رسیدم که رایمون هم مشابه یسرى افراد، هورمون هاى جنسى اى داره که داراى دوره هاى افول هستن! بدین صورت که با ترشح هورمون بتا به خلسه میره و اجازه ى پست کردن هیچ مطلبى رو بهم نمیده. منزوى شده و گوشه نشینى اختیار میکنه و بعد از طى شدنِ دوران نقاهت دماى بدنش به صورت سینوسى بالا و پایین میشه.
راه درمان نداشته و باید اون رو به حالِ خودش گذاشت تا به شرایط قبل برگرده. این بیمارى واگیر دار نیست ولى قطعا روانِ افرادى رو که باهاش در ارتباطن تحت تاثیر قرار میده
ازتون میخوام با کمپوت آلبالو با رایمون ملاقات کنین و از آوردن گل در محل استراحتش شدیدا خوددارى بفرمایید.