‏خداوکیلى ⁧ رفع فیلتر تلگرام ⁩رو به هم تبریک میگین؟ مگه رفتیم جام جهانى؟