هیچی مثل دوچرخه سواری های دوران کودکی نیست

حتی گُل زدن به بایرن توی فینال جام باشگاه های اروپا توی دیقه ی 90 !