پیمان: دوست دارم اونی که منو میکُشه از روو نفرت بکُشه، نه از روی وظیفه

 بابک حمیدیان در فیلم سینمایی من دیه گو مارادونا هستم اثر بهرام توکلی