437.


بچه تر که بودیم وقتی فیلم میدیدیم

موقع طنز فیلم ها می خندیدیم و موقع ناراحتی ها به فکر فرو می رفتیم

بزرگتر که شدیم

موقع ناراحتی ها گریه کردیم و موقع خنده ها به فکر فرو رفتیم

چه بر سرمان دارد می آید ؟

 

| محمد صادق حدادان |

بلاگفا منو نویسنده کرد.
ازش دل نمیکنم
اینجا فقط یه صحفه اس واسه داشتنِ بلاگرهای بیان. و هیچ ارزش دیگری ندارد. هنوزم مینویسم. توی بلاگفا
mr-raymon.blogfa.com


ما کاسه های داغ تر از آش بوده ایم
شیطان زیاد دشمن پروردگار نیست ...
طراح اصلی قالب عرفانه که ادیت شده M r - R a y m o n . B l o g f a . C o m