میگن اونایی که تنهان کتاب زیاد میخونن
 امروز سومین کتاب رو هم تو این هفته تموم کردم!