یجا کلاغ ها رو رنگ می کنن و جای قناری می فروشن ...
 یجام میگن کلاغ ها شگون ندارن و با تفنگ بادی میکشنشون!
 چقد راحت میشه
 از رو اعتقادات آدما سطح اقتصادیشون رو مشخص کرد