پارسال همین موقع ها بود، وقتی از جلوی مغازه اش رد شدم دیدم چند تا برگه چسبونده به شیشه ی مغازه اش که روشون نوشته "به علت تغییر شغل اجناس داخل مغازه با 50% تخفیف به فروش میرسد" چند روز پیش تو کافی نت دیده بودمش، داشت واسه کافی نتیه توضیح میداد جمله ی تخفیف 50درصدیِ همون مغازه رو با چه فونتی بنویسه!