همیشه رفیق اونی نیست که پشت یه نیمکت تو مدرسه باهاش میشینی و تقلب بهش میرسونی و تو زنگ تفریح لقمه اش رو باهات تقسیم میکنه، اونی هم نیست که بعضی وقتا ته کوچه با اجر دروازه بسازین و باهاش گل کوچیک بازی کنی، یا حتی کسی که چار ساله داره باهات میاد باشگاه فوتسال. ازش دریبل زدن یاد گرفتی و چند باری بین پاهاش تونل باز کردی! رفیق همه ی اینا هست و همه ی اینا رفیق نیست! گاهی وقتا تو این دنیای مجازی، پشت این مانیتور و لابه لای دکمه های کیبورد یه کسایی بهت چشمک میزنن که بعدها ممکنه بشن یکی از همین رفیقای ناب واقعیت ... کسایی که میشه باهاشون چند ساعتی رو خندید و خوش بود.

| دیروز غروب
| رشت
| هوای بارونی
رایمون
و
| پدرام
| زکیه
| نازنین
| مهسا